Cồn Thạch Sinh Học Hoàng Long

6.000 

– Sản phẩm dùng thay thế bếp từ, bếp gas
– Cháy lâu, ngọn lửa bốc cao
– Nhiệt lượng lớn đủ nấu chín thực phẩm
– An toàn, kinh tế, tiện lợi