Công ty TNHH Thảo Dược Hoàng Long

  Văn phòng : Số 111 đường Đông Tác, phường Nam Ngạn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  Nhà máy : KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

 Điện thoại: 0229 367 3456

 Email: 0905 921192

 Email : info@duochoanglong.com